Homes in One System Yleiset Käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot on päivitetty 12.6.2019.

 

Yleistä

Homes in One  System palvelun (jäljempänä “Palvelu”) tarjoaa Homes in One System Oy (Y-tunnus 2946999-6, jäljempänä “Palveluntarjoaja”). Palvelun käyttöä ja ylläpitoa koskevat nämä yleiset käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot"), jotka käyttäjän on luettava huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko kirjautumatta tai kirjautuneena. Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröintiä. Rekisteröitymistä palveluun edellytetään, esimerkiksi uuden asuntokohteen lisäämiseksi ja asuntokohteen muokkaamiseksi. Rekisteröityessään Palveluun tai muuten suostumalla Palveluntarjoajan ehtoihin Käyttäjän henkilötiedot rekisteröidään Homes in One rekisteriin. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun osia, jotka olivat aiemmin vapaita käytettäväksi edellyttämään rekisteröitymistä tai kirjautumista palveluun tai päinvastoin. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden estää homesinone.fi palvelun käyttö niiltä asiakkailta, jotka eivät ole rekisteröityneet Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (15.12.2000/1075) mukaisesti.

Hyväksyt, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun tulee poistua tältä sivustolta nyt. Käyttämällä sivustoa, sinä, käyttäjä, hyväksyt ja suostut noudattamaan kaikkia käyttöehtoja ja suostut siihen, että nämä käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun, käyttäjän ja Homes in One System Oy:n välillä. Palveluntarjoaja voi kieltää pääsyn sivustolle ja palvelun käytön keneltä tahansa, milloin tahansa, oman harkintansa mukaan. 

 

Verkkosivusto ja tekijänoikeudet 

Tämä sivusto on Palveluntarjoajan omistuksessa. Sivusto ja kaikki siihen liittyvät näytöt, tiedot, materiaalit, käyttäjäasiakirjat, käyttöliittymät, kuvat, tieto järjestelyt, niihin liittyvät ohjelmistot ja muut Palveluntarjoajan omistusoikeudet, jotka ovat saatavilla verkkosivuston kautta, ovat Palveluntarjoajan yksinomaista omaisuutta. Kaikki oikeudet sivustoon pidetään Palveluntarjoajalla. 

 

Rekisteröitymismaksu ja muut palvelun käyttöön liittyvät maksut

Vuotuinen jäsenmaksu palvelun käytöstä on 97.00 Euroa - 99.00 Euroa poislukien

arvonlisävero. Jäsenmaksu maksetaan tai veloitetaan etukäteen kerran vuodessa. Lisäksi käyttäjältä veloitetaan kuukausittainen palvelumaksu, joka on 33.00 Euroa, joka maksetaan tai veloitetaan etukäteen. Vaihtoehtoisia järjestelyjä voidaan tehdä osapuolten kesken. 

Palvelualustalla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina arvonlisäveroton hinta. Mikäli maksut laskutetaan maksuehto on 14 päivää.

Palvelualustan hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

 

Sopimuksen päättyminen

Maksullisia palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen irtisanomisilmoituksen käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi käyttäjän jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

 

Sopimuksen päättämisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja palvelualustaa ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa, ja käyttäjän asiakastili suljetaan. Sopimuksen päättäneiltä käyttäjiltä kielletään Palveluntarjoajan kuvien ja /tai logojen käyttö. 

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki käyttäjää koskevat tiedot sekä käyttäjän Palveluun tuottama ja toimittama materiaali. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa käyttäjälle kyseistä materiaalia, vaan käyttäjä on vastuussa oman materiaalinsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään käyttäjän Palveluun ja Palvelualustalle tuottaman materiaalin poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus). Katso kohta ”Vastuunrajoitus ja takuuvapauslauseke” alla. 

Mikäli sopimus päättyy käyttäjän sopimusrikkomuksen vuoksi, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

 

Immateriaalioikeudet

Homes in One -sivuston koko sisältö, kuten teksti, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja muut tunnusmerkit, kuvat, luvut, piirustukset, logon kuvakkeet, tallenteet ja ohjelmistot, ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu tässä, pidetään Palveluntarjoajalla. Homes in One - sivuston kopiointi, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu verkkosivustossa tai sen osassa on kielletty ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

 

Sivujen toiminta, palvelu ja päivitykset

Palvelualustan tarjoaja ei takaa Palvelualustan keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelualusta tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelualustan tarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelualustan toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palvelualustaan liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella Palvelualustalla.

Palvelualustan tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelualustan sisältöä ja toimintaa Palvelualustan kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Oleelliset muutokset näkyvät tai niistä ilmoitetaan sivustolla.

 

Tekniset vaatimukset ja ehdot

Palvelualusta tukee vain yleisesti käytössä olevia käyttöjärjestelmiä, selaimia ja niiden versioita. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelualusta palveluineen toimii kaikissa selaimissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö laitteilta, joiden tietoturva ei tue ajantasaisia tietoturvastandardeja ja -suosituksia.

Palveluntarjoajalla on mahdollista määritellä sallitut liitetiedostojen tiedostomuodot ja koko.

 

Käyttäjän vastuu 

Käyttäjä vastaa Palvelualustan käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelualustan käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistamistietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistamistiedoillaan tapahtuneesta Palvelualustan käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

 

Luvaton pääsy

Tämä sivusto ei ole täysin suojattu luvattomilta kolmansilta osapuolilta. Hyväksyt, että luvattomilla kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus käyttää Internetin kautta annettuja tietoja. Vaikka Palveluntarjoaja pyrkii suojaamaan tämän sivuston käyttäjien yksityisyyttä, ei voida taata, että luvattomat kolmannet osapuolet eivät pääse verkkosivuston sisältämiin tietoihin. Hyväksyt, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että hän on ilmoittanut, että luvattomat kolmannet osapuolet ovat saaneet tällaisen pääsyn tai että kaikki tiedot ovat muuten vaarantuneet tietoverkkojen tai tietoliikennelaitteiden välityksellä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Internetiin.

 

Vastuunrajoitus ja takuuvapauslauseke

Palveluntarjoaja ei takaa, että sivusto tai tällä sivustolla julkaistu sisältö, data, grafiikka tai sivuston käyttöominaisuus ovat virheettömiä tai keskeytymättömiä tai että virheitä korjataan tai että sivuston käyttö antaa tiettyjä tuloksia. Asuntokohteiden listaustietoja pidetään luotettavina, mutta ei taattuina. Kaikki tällä sivustolla on “sellaisenaan” tai “saatavana” ilman minkäänlaista takuuta, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut ja myyntikelpoisuuden/kaupallisuuden edellytykset, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen, otsikko ja loukkaamattomuus.

Palveluntarjoaja voi poistaa tai muuttaa tämän sivuston sisältöä mistä tahansa syystä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, satunnaisista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän pääsystä tai tämän verkkosivuston käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelualustan mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelualustan tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

 

No Waiver

Palveluntarjoajan epäonnistuminen tai viive näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksien täytäntöönpanossa ei tarkoita palveluntarjoajan luopuvan näiden käyttöehtojen mukaisista oikeuksistaan. 

 

Pääsyn estäminen

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan lopettaa, rajoittaa tai keskeyttää minkä tahansa käyttäjän pääsyn tälle sivustolle ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistään syystä, mukaan lukien käyttäjän käyttöehdon/käyttöehtojen rikkomus.

 

Päivitykset ja tarkistukset

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa tarkistaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tämän sivun. Nämä käyttöehdot sitovat kaikkia tämän sivuston käyttäjiä ja heidän pitäisi käydä säännöllisesti tämä sivu läpi tarkistaakseen mahdolliset muutokset näihin käyttöehtoihin. Tämän sivun ja palvelun jatkuva käyttö Käyttäjän toimesta muutosten tekemisen jälkeen merkitsee Käyttäjän hyväksyvän tällaiset muutokset.

 

Tietosuoja

Käyttäjä ymmärtää, että hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään kotisivuilla Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuoja seloste on saatavilla [Insert direct link - Finnish site]

 

Linkit Verkkosivustoon

Käyttäjät voivat linkittää sivustoon. Palveluntarjoaja pidättää kuitenkin oikeuden kieltäytyä linkistä milloin tahansa Palveluntarjoajan harkinnan mukaan. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki linkit verkkosivustolle Palveluntarjoajan pyynnöstä. 

 

Linkit kolmannen osapuolen sivustoihin

Tämä sivusto voi sisältää hyperlinkkejä muiden osapuolten kuin Palveluntarjoajan sivustoille. Tällaiset hyperlinkit ovat vain käyttäjää varten. Palveluntarjoaja ei hallitse tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai tällaisten sivustojen yksityisyydensuojasta tai muista käytännöistä. 

 

Kieli

Jos nämä käyttöehdot käännetään jollekin muulle kielelle kuin Englannin kielelle, ja ristiriitoja näiden käännöksien kesken ilmenee, englanninkielinen versio on ensisijainen ja velvoittava.

 

No Assignment 

Käyttäjä ei saa luovuttaa tai muutoin edelleen siirtää osin tai kokonaan näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan tai jäsenyyttään ilman Palveluntarjoajan etukäteen annettua suostumusta.

 

Pätemättömyys

Mikäli jokin näiden käyttöehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi se ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ellei pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus mitätoi näiden käyttöehtojen loppuosaa.

 

Riitojen ratkaisu

  1. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki tähän sopimukseen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset yhteisymmärryksessä keskustelemalla keskenään.
  2. Jos tällaista sovintoratkaisua ei saavuteta, osapuolet sopivat, että heitä kuulee kolmen (3) henkilön joukko, ketkä päättävät asian asianmukaisesta ratkaisemisesta. Tämä ratkaisu katsotaan lopulliseksi.

 

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.