Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Näin ollen olemme tehneet tämän tietosuojaselosteen, jotta voit ymmärtää, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja hyödynnämme henkilötietojasi.

Tämä on Homes in One System Oy: n tietosuojakäytäntö ja se koskee kaikkia henkilötietoja, joita käsittelemme verkkosivuston käytön aikana, mukaan lukien rekisteröitymättömien Homes in One -sivuston kävijöiden tiedot.

 

1. Rekisterinpitäjä

Homes in One System Oy,

Y-tunnus: 2946999-6

Osoite: Kulosaarentie 42, FI-00570 Helsinki

Sähköposti: marcel@homesinone.fi

https://www.homesinone.fi 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteiden hallinnassa, palveluiden ja tuotteiden tarjoamisessa, toimittamisessa sekä sivuston ylläpitoon ja parantamiseen liittyvissä asioissa.

 

3. Evästeet

Homes in One System Oy: n tarjoama kiinteistökohteiden listauspalvelu verkkosivuston https://www.homesinone.fi kautta käyttää evästeitä ja muita teknologioita, kuten analytiikkaa, jotta sen käyttäjillä olisi paras mahdollinen käyttäjäkokemus. Evästeet auttavat meitä pitämään tilisi turvallisena. Jatkamalla sivuston ja palvelujen käyttöä, hyväksyt evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytön tässä tietosuojaselosteessa kuvailluissa tarkoituksissa. Lisätietoja evästeistä ja siitä, miten käytämme niitä parantaaksemme käyttäjäkokemustamme, löydät evästekäytännöistämme.

 

4.Mitä tietoja voimme kerätä?  

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja: rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja / tai muu yksilöllinen tunniste, salasana, sukupuoli, äidinkieli; rekisteröidyt yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot; yrityksen ja yrityksen yhteystiedot (tarvittaessa), kuten yrityksen tunnus ja yhteyshenkilöt, sekä yhteystiedot; kaikki muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. Yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden tilaustiedot ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, toimitustiedot, laskutus- ja maksutiedot; muita soveltuvia yritystietoja.

Transaktiotiedot ja asiakastiedot, jotka luodaan, kun asiakas liittyy Homes in One System -jäseneksi, on edellä mainitussa yrityksessä tapahtuman tai muun sopimushankkeen osapuoli, tai muuten nimenomaisesti antaa perustiedot yritykselle, esimerkiksi, osana yrityksen järjestämiä kampanjoita.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja oikeudellinen perusta

Saamme tietoja seuraavista lähteistä rekisteröidyn, väestörekisterikeskuksen, viranomaisten, yhteystietojen tarjoajien ja muiden vastaavien luotettavien yksiköiden toimittamien tietojen lisäksi.

Tietolähteinä ovat asiakkaalta puhelimitse, internetistä, postitse, sähköpostilla tai vastaavalla tavalla kerätyt tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden rekisteröinnin ja käytön yhteydessä keräämät tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista.

Tiedot kerätään ja käsitellään seuraavilla perusteilla.

* Sopimussuhde tai sen valmistelu

Tietojenkäsittely on tarpeen asiakkaalle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi.

* Suostumus

* Lakisääteinen velvoite

Esimerkiksi verotukseen tai rahanpesun estämiseen liittyvät velvoitteet.

 

6. Tarkastus-, kielto-, ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallentettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

Homes in One System Oy vastaa pyyntöihin kirjallisesti ja toimittaa tai lähettää kopion asiakkaan pyytämistä tiedoista tai muita asiaankuuluvia tietoja, joita Homes in One System Oy: llä on asiakkaasta tällä hetkellä. Rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen maksu asiakkaan pyytämistä lisäkappaleista.

Jos asiakas on tietoinen virheistä, asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle. Asiakkaalla on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä. Pyyntö on osoitettava rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

7. Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Tietoja käsitellään asiakkuussuhteen keston ajan sekä viisi (5) vuotta asiakkuussuhteen ja/tai liiketoimen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot yleistetään tai poistetaan. Myyntihenkilöstölle luovutetut tiedot säilytetään kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta viimeisen yhteydenoton jälkeen. Tämän jälkeen tiedot yleistetään tai poistetaan.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei se ole oikeudellinen velvoite. Tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuun tarkoitukseen, kun yritykset tai yhteistyökumppanit sitä edellyttävät, tai saatavien perintää koskevissa asioissa. Henkilötiedot voidaan luovuttaa yhtiön yhteistyöyrityksille ja toimittajille niiden liiketoiminnassa käytettävän rekisteröidyn suostumuksen perusteella, jotta voidaan ottaa yhteyttä tiedot toimittavaan henkilöön.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen siirtäminen perustuu pääsääntöisesti tietoja koskevan henkilön suostumukseen, EU-U.S. Privacy Shield:iin tai EU:n mallisopimuslausekkeisiin.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelin, johon jäsenrekisteritiedot tallennetaan, sijaitsee EU: n alueella. Vain ne yhtiön työntekijät, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja, voivat käyttää henkilötietojärjestelmää. 

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. 

Homes in One System henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

 

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Homes in One System pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa. Muutokset ja selvennykset tulevat voimaan välittömästi kun ne on julkaistu kotisivuilla. Mikäli teemme merkittäviä muutoksia tietosuojakäytänteisiin, ilmoitamme päivityksestä kotisivuillamme, jotta olet tietoinen mitä informaatiota keräämme, miten käytämme sitä, ja missä yhteyksissä käytämme ja/tai julkaisemme kerättyjä tietoja.

 

Päivitetty ja voimassa 5.6.2019 alkaen.